Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

519

092

G.2

497

851

042

656

G.3

580

322

708

801

678

078

KK

711

176

286

138

864

053

870

321

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1519, 092231.000.000
G.2497, 851, 042, 65638350.000
G.3580, 322, 708, 801, 678, 07846210.000
G.KK711, 176, 286, 138, 864, 053, 870, 32191100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G.6Trùng 1 số G1374150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK402240.000

XS Max 3D thứ 2, 18/09/2023

G.1

590

110

G.2

432

247

146

716

G.3

987

123

185

934

576

730

KK

652

170

387

980

811

663

251

160

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1590, 110321.000.000
G.2432, 247, 146, 71642350.000
G.3987, 123, 185, 934, 576, 73062210.000
G.KK652, 170, 387, 980, 811, 663, 251, 160160100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK181.000.000
G.6Trùng 1 số G1601150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK418840.000

XS Max 3D thứ 2, 11/09/2023

G.1

980

614

G.2

902

059

202

304

G.3

926

971

671

388

575

467

KK

887

428

655

253

204

604

588

398

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1980, 614111.000.000
G.2902, 059, 202, 30438350.000
G.3926, 971, 671, 388, 575, 46781210.000
G.KK887, 428, 655, 253, 204, 604, 588, 398230100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK511.000.000
G.6Trùng 1 số G1330150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK415840.000

XS Max 3D thứ 2, 04/09/2023

G.1

011

125

G.2

359

588

064

022

G.3

317

231

588

284

715

620

KK

122

219

167

970

336

247

837

472

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1011, 125331.000.000
G.2359, 588, 064, 02293350.000
G.3317, 231, 588, 284, 715, 62095210.000
G.KK122, 219, 167, 970, 336, 247, 837, 472205100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK175.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK831.000.000
G.6Trùng 1 số G1458150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK419840.000

XS Max 3D thứ 2, 28/08/2023

G.1

038

910

G.2

428

111

330

937

G.3

568

229

652

819

872

595

KK

132

560

997

706

756

187

081

391

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1038, 910211.000.000
G.2428, 111, 330, 93773350.000
G.3568, 229, 652, 819, 872, 595108210.000
G.KK132, 560, 997, 706, 756, 187, 081, 391192100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK331.000.000
G.6Trùng 1 số G1372150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK441740.000

XS Max 3D thứ 2, 21/08/2023

G.1

475

758

G.2

727

858

734

140

G.3

833

655

554

770

849

165

KK

394

023

866

002

243

133

115

458

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1475, 758471.000.000
G.2727, 858, 734, 140119350.000
G.3833, 655, 554, 770, 849, 165253210.000
G.KK394, 023, 866, 002, 243, 133, 115, 458228100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G32410.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK621.000.000
G.6Trùng 1 số G1530150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK429740.000

XS Max 3D thứ 2, 14/08/2023

G.1

857

863

G.2

889

229

975

156

G.3

765

772

921

672

449

086

KK

552

016

183

827

219

682

022

273

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1857, 863381.000.000
G.2889, 229, 975, 15671350.000
G.3765, 772, 921, 672, 449, 086339210.000
G.KK552, 016, 183, 827, 219, 682, 022, 273223100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3810.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK501.000.000
G.6Trùng 1 số G1484150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK453040.000

XS Max 3D thứ 2, 07/08/2023

G.1

966

485

G.2

831

108

527

507

G.3

482

493

423

293

479

503

KK

733

537

571

018

346

672

449

690

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1966, 485471.000.000
G.2831, 108, 527, 50768350.000
G.3482, 493, 423, 293, 479, 503105210.000
G.KK733, 537, 571, 018, 346, 672, 449, 690157100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK431.000.000
G.6Trùng 1 số G1481150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK412740.000

XS Max 3D thứ 2, 31/07/2023

G.1

262

840

G.2

685

691

369

510

G.3

234

376

213

706

890

757

KK

261

142

719

609

784

832

564

024

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1262, 840211.000.000
G.2685, 691, 369, 51089350.000
G.3234, 376, 213, 706, 890, 757159210.000
G.KK261, 142, 719, 609, 784, 832, 564, 024133100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G.6Trùng 1 số G1372150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK414640.000

XS Max 3D thứ 2, 24/07/2023

G.1

036

285

G.2

226

503

778

321

G.3

608

288

388

770

658

515

KK

815

369

568

947

457

252

252

789

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1036, 285461.000.000
G.2226, 503, 778, 32172350.000
G.3608, 288, 388, 770, 658, 51582210.000
G.KK815, 369, 568, 947, 457, 252, 252, 789471100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK265.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK551.000.000
G.6Trùng 1 số G1504150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK468840.000