Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1

636

327

G.2

529

447

522

903

G.3

594

520

567

980

799

276

KK

302

555

183

567

478

132

300

440

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1636, 327251.000.000
G.2529, 447, 522, 90315350.000
G.3594, 520, 567, 980, 799, 27640210.000
G.KK302, 555, 183, 567, 478, 132, 300, 44073100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G.6Trùng 1 số G1425150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK291140.000

XS Max 3D thứ 2, 25/09/2023

G.1

519

092

G.2

497

851

042

656

G.3

580

322

708

801

678

078

KK

711

176

286

138

864

053

870

321

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1519, 092231.000.000
G.2497, 851, 042, 65638350.000
G.3580, 322, 708, 801, 678, 07846210.000
G.KK711, 176, 286, 138, 864, 053, 870, 32191100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G.6Trùng 1 số G1374150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK402240.000

XS Max 3D thứ 6, 22/09/2023

G.1

748

205

G.2

144

352

988

083

G.3

638

856

953

447

527

510

KK

415

266

781

251

937

549

727

563

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1748, 205181.000.000
G.2144, 352, 988, 08358350.000
G.3638, 856, 953, 447, 527, 51071210.000
G.KK415, 266, 781, 251, 937, 549, 727, 56396100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G31310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G.6Trùng 1 số G1251150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK299140.000

XS Max 3D thứ 4, 20/09/2023

G.1

749

728

G.2

129

815

512

887

G.3

912

455

880

107

913

773

KK

576

780

189

005

504

447

946

780

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1749, 728341.000.000
G.2129, 815, 512, 88744350.000
G.3912, 455, 880, 107, 913, 773113210.000
G.KK576, 780, 189, 005, 504, 447, 946, 78065100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK171.000.000
G.6Trùng 1 số G1349150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK260340.000

XS Max 3D thứ 2, 18/09/2023

G.1

590

110

G.2

432

247

146

716

G.3

987

123

185

934

576

730

KK

652

170

387

980

811

663

251

160

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1590, 110321.000.000
G.2432, 247, 146, 71642350.000
G.3987, 123, 185, 934, 576, 73062210.000
G.KK652, 170, 387, 980, 811, 663, 251, 160160100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK181.000.000
G.6Trùng 1 số G1601150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK418840.000

XS Max 3D thứ 6, 15/09/2023

G.1

183

305

G.2

615

355

503

190

G.3

261

235

374

507

090

509

KK

607

083

379

418

859

475

090

858

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1183, 305391.000.000
G.2615, 355, 503, 19068350.000
G.3261, 235, 374, 507, 090, 50965210.000
G.KK607, 083, 379, 418, 859, 475, 090, 858106100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK271.000.000
G.6Trùng 1 số G1321150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK313240.000

XS Max 3D thứ 4, 13/09/2023

G.1

647

719

G.2

765

576

025

855

G.3

339

413

530

738

985

967

KK

722

362

295

436

153

638

579

987

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1647, 719201.000.000
G.2765, 576, 025, 85538350.000
G.3339, 413, 530, 738, 985, 96775210.000
G.KK722, 362, 295, 436, 153, 638, 579, 987109100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3810.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G.6Trùng 1 số G1257150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK312640.000

XS Max 3D thứ 2, 11/09/2023

G.1

980

614

G.2

902

059

202

304

G.3

926

971

671

388

575

467

KK

887

428

655

253

204

604

588

398

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1980, 614111.000.000
G.2902, 059, 202, 30438350.000
G.3926, 971, 671, 388, 575, 46781210.000
G.KK887, 428, 655, 253, 204, 604, 588, 398230100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK511.000.000
G.6Trùng 1 số G1330150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK415840.000

XS Max 3D thứ 6, 08/09/2023

G.1

621

002

G.2

928

600

734

844

G.3

908

762

591

479

125

696

KK

921

934

085

420

359

530

084

736

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1621, 002241.000.000
G.2928, 600, 734, 84449350.000
G.3908, 762, 591, 479, 125, 69681210.000
G.KK921, 934, 085, 420, 359, 530, 084, 73657100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK241.000.000
G.6Trùng 1 số G1329150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK266440.000

XS Max 3D thứ 4, 06/09/2023

G.1

042

980

G.2

448

429

058

908

G.3

492

280

282

522

088

900

KK

305

727

373

277

742

818

466

951

Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1042, 980101.000.000
G.2448, 429, 058, 90821350.000
G.3492, 280, 282, 522, 088, 90078210.000
G.KK305, 727, 373, 277, 742, 818, 466, 951121100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK285.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK431.000.000
G.6Trùng 1 số G1227150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK292240.000